ODRŽANA 88. SJEDNICA SAVJETA ZA NACIONALNE

MANJINE REPUBLIKE HRVATSKE

 Zbog pandemije uzrokovane virusom COVID -19 Savjet je 08. travnja 2020. održao 88. telefonsku sjednicu Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske.

Na dnevnom redu su bile slijedeće točke:

 

  1. usvajanje zapisnika s 87. sjednice,

 

  1. Godišnje izvješće o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu („Narodne novine“br. 124/2017) u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, glava 02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine, aktivnost A732003 potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina kao i zapisnik s 87. sjednice Savjeta.

 

Savjet je  jednoglasno usvojio obje točke dnevnog reda.

 

                                                                                      PREDSJEDNIK SAVJETA

 

                                                                                          Aleksandar Tolnauer          

 

> IZVJEŠĆE O UTROŠKU SREDSTAVA ZA KULTURNU AUTNOMIJU NACIONALNIH MANJINA ZA 2019. GODINU