Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer prisustvovao je 10. prosinca 2022. na obilježavanju Dana Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba i Međunarodnog dana ljudskih prava u Kulturnom centru Peščenica u Zagrebu, uz financijsku potporu Savjeta za nacionalne manjine RH. .

Predsjednik Koordinacije Juraj Bahnik otvorio je kulturni program čestitavši okupljenim sudionicima Međunarodni dan ljudskih prava, te pozdravio posebne uzvanike Aleksandra Tolnauera, predsjednika Savjeta za nacionalne manjine, i Ljiljanu Klašnju, voditeljicu Odjela za nacionalne manjine i izaslanicu gradonačelnika Grada Zagreba.

Obraćajući se prisutnima, predsjednik je Savjeta istaknuo da je za 2023. godinu povećan iznos koji je Vlada Republike Hrvatske u suradnji sa Savjetom namijenila manjinskim udrugama za programe kulturne autonomije, i to na 58 milijuna kuna.

Vezano uz 20. obljetnicu stupanja na snagu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, istaknuo je kako se danas sa objektivne distance jasno može potvrditi da je Ustavni zakon pokazao velike rezultate u sferi manjinske politike od njegova donošenja 2002. godine do danas u kojem su razdoblju manjine postale sastavni dio političkog, kulturnog i javnog života.

Upozorio je na tendencije pojedinih konzervativnih udruga i inicijativa kojim se poziva na oduzimanje prava nacionalnih manjina zajamčenih Ustavom, zakonima i međunarodnim konvenci­jama zbog čega posebno bitnim smatra angažman Grada Zagreba kao primjera pozitivne prakse odnosa prema nacionalnim manjinama.

Izrazio je iznenađenje nedolaskom gradonačelnika Grada Zagreba na ovo važno obilježavanje što je godinama unazad bio tradicionalni pristup Grada, kao i stagnacijom suradnje koju je Savjet za nacionalne manjine godinama gradio s Gradom Zagrebom.

Naglasio je da pripadnici manjina moraju pratiti politička zbivanja zato što se događa da se na manjinskim manifestacijama daje mjesta ljudima koji se bore da manjine izgube svoja prava kao što se dogodilo na nedavno održanom okruglom stolu.

Događaju su prisustvovali veleposlanici i predstavnici veleposlanstava matičnih država nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, brojni građani, predstavnici vijeća i predstavnici nacionalnih manjina Grada Zagreba, te udruga civilnoga društva.