Predsjednik Savjeta je 7. prosinca 2022. godine telefonskim putem sazvao 100. sjednicu Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske.

Savjet je 23. studenoga 2022. godine u Narodnim Novinama, pod brojem 137/22 objavio Javni poziv, udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za predlaganje programa za ostvarivanje kulturne autonomije iz područja informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija, programa koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora, koji će se sufinancirati sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2023. godini.

Nastavno na Javni poziv i provedbu postupka sufinanciranja na sjednici je donesena Odluka o imenovanju Komisije za otvaranje prijava prijedloga programa pristiglih na Javni poziv za 2023. godinu, Odluka o imenovanju Povjerenstva za raspodjelu sredstava udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za 2023. godinu kao i Poslovnik o radu Povjerenstva.

Za devet udruga i ustanova nacionalnih manjina Savjet je donio odluke o prenamjeni sredstava doznačenih temeljem Odluke o rasporedu sredstava koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina u 2022. godini.