Savjet za nacionalne manjine održao je 13. travnja 2023. godine 102. sjednicu u prostorijama Vlade Republike Hrvatske. Članovi Savjeta razmotrili su i usvojili Godišnje izvješće o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu iz kojeg proizlazi kako je ukupno raspoređeni iznos sredstava u 2022. godini veći za 2.609.725,00 kuna odnosno za 5,5 % od ukupno raspoređenog iznosa u 2021. godini.

Savjet je donio Odluku o rasporedu sredstava koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina u 2023. godini temeljem koje su raspoređena financijska sredstva u ukupnom iznosu od 7.764.846 EUR udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za programe ostvarivanja kulturne autonomije iz područja informiranja i izdavaštva, kulturnog amaterizma i manifestacija, programe koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora te programe kojima se stvaraju pretpostavke za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina.

Donesena je i Odluka o rasporedu sredstava za programe stvaranja materijalnih pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije romske nacionalne manjine u 2023. godini temeljem koje će Savjet jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave doznačiti sredstva u ukupnom iznosu od 188.466 EUR.

Savjet je dodijelio Gradu Slavonski Brod iznos od 94.233 EUR za sufinanciranje nastavka izgradnje Društvenog doma u Novom naselju u MO „Josip Rimac“. Sredstva  u istom iznosu od 94.233 EUR Savjet je dodijelio i Općini Nedelišće također za sufinanciranje nastavka izgradnje Doma kulture Parag.