U prostorijama Vlade Republike Hrvatske 23. studenog 2023. godine održana je 104. tematska sjednica Savjeta za nacionalne manjine.

Sjednicu je otvorio predsjednik Savjeta Tibor Varga kojoj su uz članove Savjeta prisustvovali i predstavnici Hrvatske radiotelevizije, Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije Robert Šveb, Renato Kunić pomoćnik Glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije, Rahela Štefanović, glavna urednica programa HTV1, HTV2, HTV3, HTV4 i Međunarodnog televizijskog programskog kanala, Danijela Draštata, urednica, emisije „Prizma“ i Aleksandra Erak, urednica redakcije unutarnja politika i društvo IMS Hrvatskog radija te Nemanja Relić, ovlašten za obavljanje poslova predstojnika Ureda potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske za društvene djelatnosti i ljudska prava i Irena Kregar Šegota, načelnica Sektora za razvoj kulture i umjetnosti, Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

Predsjednik Savjeta uvodno je izložio postignute rezultate Savjeta usko vezane uz temu Rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina s dnevnog reda 103. sjednice održane 14. rujna 2023. godine. Na izborima za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina 2023. godine, održanim 7. svibnja 2023. godine izabrano je 339 vijeća i 105 predstavnika nacionalnih manjina.

Ministarstvo uprave i pravosuđa izvijestilo je kako je s danom 20. listopada 2023. godine u Registar vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika izvršen upis 84 od 86 zahtjeva za upis novoizabranih predstavnika, dok su 2 zahtjeva u postupku rješavanja.

Nadalje od 266 zahtjeva za upis novoizabranih vijeća izvršen je upis njih 226 što znači da je 85% pristiglih zahtjeva za upis riješeno. U rješavanju je zahtjev za upis jedne (1) koordinacije vijeća i predstavnika.

Nadalje, glede obveze isplate troška izborne promidžbe udrugama-predlagateljima kandidata ministarstvo je izvijestilo kako su uputili dopis 283 jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Očitovalo se 248  jedinica od kojih su 183 jedinice isplatile trošak, 19 jedinica nije izvršilo isplatu, dok je 46 jedinica obavijestilo ministarstvo kako na njihovom području nije bilo kandidatura  i 35 jedinica nije dostavilo odgovor.

Ministarstvo je u Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina unijelo sljedeće izmjene:

  • predsjednik vijeća, zamjenik predsjednika i članovi vijeća te predstavnik ostvaruju pravo na mjesečnu nagradu najviše do visine od 75% iznosa sredstava određenog za mjesečne naknade člana predstavničkog tijela te jedinice, za razliku od Pravilnika iz 2006. godine kada su imali pravo najviše do 50%.
  • iznos mjesečne nagrade predsjedniku, zamjeniku predsjednika i ostalim članovima određuje vijeće odlukom.

Ministarstvo je Prijedlog Pravilnika 10. studenoga 2023. godine uputilo u postupak e-savjetovanja i stupit će na snagu najkasnije početkom iduće godine.

Na sjednici se rasprava povela i o Izvješću Hrvatske radiotelevizije o proizvedenim, suproizvedenim i objavljenim programima namijenjenim informiranju pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2022. godini.

Iz Izvješća za 2022. godinu proizlazi kako je Hrvatska televizija u 2022. godini objavila  6388,56 minuta sadržaja namijenjenog pripadnicima nacionalnih manjina, što čini 1,22 % ukupnog emitiranog programa.

Predsjednik Savjeta konstatirao je kako se u odnosu na 2021. godinu (zastupljenost 0,99 %) primjećuje porast zastupljenosti manjina u emitiranim programima (za 23 %), a koji se može u najvećem dijelu pripisati poprilično visokom porastu sadržaja dostupnih putem multimedijske usluge  HRTi (porast od 321 %) te povećanju minuta prijenosa za 50 %.

Minutaža dnevnog informativnog televizijskog programa u 2022. godini veća je za 14 minuta odnosno za 4% u odnosu na 2021. godinu.

Program Radio Sljemena u 2022. godini sudjelovao je u minutaži informativnog sadržaja sa 2071 minutom (34 sata i 31 minuta) za razliku od 2021. godine kada u izvješću nije bio prikazan. S druge strane ukazao je na smanjenje minutaže emitiranja specijaliziranih manjinskih emisija Prizme i Manjinskog mozaika.

Izvješće je usvojeno uz zaključak kako će Savjet zbog još uvijek nedovoljne zastupljenosti programa namijenjenog pripadnicima nacionalnih manjina u cjelokupnom programu Hrvatske radiotelevizije, u suradnji s predstavnicima Hrvatske radiotelevizije uložiti dodatan angažman, kako bi se u narednom periodu ostvario trend rasta medijske pozornosti kada su u pitanju manjinske teme.

Realna težnja je da se kroz praksu omogući nacionalnim manjinama pravo na pristup javnim medijima u obimu koji je zajamčen Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, Zakonom o Hrvatskoj radioteleviziji i Ugovorom Hrvatske radiotelevizije s Vladom Republike Hrvatske.

Uz pitanja zastupljenosti i prijedloge za povećanje medijske pozornosti po pitanju tema nacionalnih manjina i njihove adekvatne popraćenosti, dotaknuta su i pitanja manjinske redakcije, broja zaposlenih i općenito njezina ustrojstvenog funkcioniranja za koji su izgledne pozitivne promjene ulaskom u 2024. godinu, popraćenosti manjinskih događanja na terenu i slična pitanja.

A sve s ciljem poboljšanja postojećeg stanja i aktivnih pomaka nabolje u smislu kvalitete emitiranog sadržaja koji će sigurno doprinijeti porastu gledanosti.

Rasprava je zaokružena konstatacijom kako će se u narednom periodu radi postizanja pozitivnih rješenja nastaviti suradnja Savjeta i predstavnika Hrvatske radiotelevizije putem radnih sastanaka.

Savjet je donio Odluku o imenovanju Komisije za otvaranje prijava prijedloga programa pristiglih na Javni poziv za 2024. godinu i Odluku o imenovanju Povjerenstva za raspodjelu sredstava udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za 2024. godinu.

Predsjednik Savjeta napomenuo je kako su to koraci koji prethode raspisivanju Javnog poziva za prijavu programa kulturne autonomije za 2024. godinu. Objava poziva u Narodnim novinama  očekuje se krajem mjeseca studenog, a potom će 7. prosinca 2023. godine Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine održati za udruge i ustanove nacionalnih manjina edukativni seminar vezano za način podnošenja prijava programa putem mrežne aplikacije Savjeta.

Savjet je usvojio Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2024. godinu i odluke povodom šest uredno podnesenih pisanih zamolbi udruga i ustanova nacionalnih manjina vezano za sredstava doznačena u 2023. godini.