Dana 19. travnja 2024. održana je 106. sjednica Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske.

Članovi Savjeta prihvatili su Godišnje izvješće o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, glava 21 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine, aktivnost A 732003 potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina.

Savjet za nacionalne manjine jednoglasno je donio Odluku o rasporedu sredstava koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina u 2024. godini.

Odlukom su raspoređena sredstva u ukupnom iznosu od 10.046.493 EUR za programe kulturne autonomije iz područja informiranja i izdavaštva, kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija, programa koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora te programa kojima se stvaraju pretpostavke za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina.

Od 1340 programa prijavljenih na Javni poziv, Odlukom o rasporedu sredstava koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina u 2024. godini predviđeno je sufinanciranje 1253 programa 106 udruga i ustanova nacionalnih manjina sa 145 članica.

Jednoglasno je donesena Odluka o rasporedu sredstava za programe stvaranja pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije romske nacionalne manjine u 2024. godini. U okviru Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine te pratećeg Akcijskog plana, Odlukom su za pretpostavke za ostvarivanje kulturne autonomije romske manjine raspoređena sredstva u ukupnom iznosu od 265.446 EUR.

I u 2024. godini Savjet za nacionalne manjine sufinancirati će organizaciju kulturno-umjetničkih manifestacija Lipovljanski susreti i Večer nacionalnih manjina Bjelovar.