Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske je dana 18. prosinca 2020. održao

  1. telefonsku sjednicu.

 

Na dnevnom redu su bile slijedeće točke:

  1. usvajanje zapisnika s 91. telefonske sjednice;
  2. usvajanje Prijedloga odluke o imenovanju Povjerenstva za raspodjelu sredstava udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za 2021. godinu.

Nakon što je usvojen predloženi dnevni red od 18 članova Savjeta njih 17 je glasovalo „ZA“ usvajanje svih točaka dnevnog reda.

Na temelju članka 36. stavka 10. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) i članka 2. Kriterija financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologije praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa („Narodne novine“, broj 105/16 i 81/20), Savjet za nacionalne manjine, donio je

  • Odluku o imenovanju Povjerenstva za raspodjelu sredstava udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za 2021. godinu.

 

PREDSJEDNIK SAVJETA

Aleksandar Tolnauer