ODRŽANA 93. SJEDNICA SAVJETA ZA NACIONALNE  MANJINE REPUBLIKE HRVATSKE

Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske je dana 28. siječnja 2021. održao  93. telefonsku sjednicu.

Na dnevnom redu su bile slijedeće točke:

  1. Usvajanje Zapisnika s 92. sjednice Savjeta za nacionalne manjine;
  2. Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2021. godinu;
  3. Informacije o prijedlozima programa pristiglih na Javni poziv udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za predlaganje programa kulturne autonomije iz područja informiranja i izdavaštva, kulturnog amaterizma i manifestacija, programa koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora, te programa kojima se stvaraju pretpostavke za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina za 2021. godinu.

Nakon što je usvojen predloženi dnevni red od 18 članova Savjeta njih 16 je glasovalo „ZA“ usvajanje 1. i 2. točke dnevnog reda.

Na temelju članka 36. stavka 8. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj: 155/02; 47/10; 80/10; Odluka Ustavnog suda 93/11 (1981) i Odluka Ustavnog suda 93/11 (1982)) i članka 4. alineje 3.  Statuta Savjeta za nacionalne manjine („Narodne novine“, broj: 106/03), Savjet za nacionalne manjine donio je

  • Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2021. godinu.

                                                                                      PREDSJEDNIK SAVJETA

                                                                                          Aleksandar Tolnauer