S obzirom na aktualnu epidemiološku situaciju i provođenje mjera zaštite od epidemije bolesti COVID-19, a na temelju članka 11. Poslovnika o radu Savjeta za nacionalne manjine, Savjet za nacionalne manjine dana 14. travnja 2021. telefonskim je putem održao 94. sjednicu.

 

Na temelju članka 35. stavka 4. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (“Narodne novine”, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), Savjet je prihvatio Godišnje izvješće o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu („Narodne novine“, broj 117/19) u Razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, Glava 21 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine, Aktivnost A732003 Potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina.

Iz Godišnjeg izvješća za 2020. godinu proizlazi da je temeljem Kriterija financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologije praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa („Narodne novine“, broj 105/16 i 81/20) i Odluke o rasporedu sredstava koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina u 2020. godini („Narodne novine“, broj 51/20), za 83 udruge i ustanove raspoređen iznos od 43.395.000,00 kuna.

 

Na temelju članka 35. stavka 4. i članka 36. stavka 10. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Savjet je jednoglasno donio Odluku o rasporedu sredstava koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina u 2021. godini.

Na sjednici su telefonski glasovali svi članovi Savjeta. Prilikom glasovanja o Odluci primjenjivale su se Smjernice i upute Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa dužnosnicima koji obnašaju dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru, te su se zastupnici i predsjednik Savjeta izuzeli od glasovanja o pitanju raspodjele za programe i projekte manjinske  zajednice kojoj pripadaju.

U Državnom proračunu planirane su tekuće donacije u iznosu od 46.194.500,00 kuna što predstavlja 10% više sredstava nego u 2020. godini kada je odobreno 41.995.000,00 kuna.

Odlukom o rasporedu sredstava za 2021. godinu predviđeno je neposredno sufinanciranje 88 udruga (s 127 članica), bilateralnih programa kao i programa za stvaranje pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije romske nacionalne manjine, u ukupnom iznosu od 47.594.500,00 kuna što u odnosu na 2020. godinu predstavlja povećanje za 4.199.500,00 kuna odnosno za 9,7%.