U nedjelju 1. listopada 2023. predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Tibor Varga prisustvovao je manifestaciji Dan nacionalnih manjina Grada Zagreba u organizaciji Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba.

Predsjednik Savjeta otvorio je manifestaciju pozdravnim govorom kojim je u svoje ime i u ime Savjeta za nacionalne manjine zahvalio pripadnicima manjina na  trudu i vremenu koje izdvajaju čuvajući vlastitu tradiciju i kulturu čime i većinsko stanovništvo upoznaju sa značajnim doprinosom nacionalnih manjina koje su kroz povijest dale u kulturi, umjetnosti, građevinarstvu, arhitekturi.

Na ovoj tradicionalnoj 12. po redu manifestaciji održanoj u Glazbenom paviljonu parka Zrinjevac predstavljanjem tradicionalnih običaja, nošnji, folklornog i glazbenog stvaralaštva, izdavaštva te autohtonih jela sudjelovalo je 16 nacionalnih manjina: albanska, bošnjačka, bugarska, crnogorska, češka, mađarska, makedonska, poljska, romska, rusinska, slovačka, slovenska, srpska, talijanska, turska i ukrajinska.

U sklopu manifestacije održano je predstavljanje nastave na jezicima osam nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu, i to; albanskog, bosanskog, češkog, hebrejskog, mađarskog, makedonskog, poljskog i ukrajinskog jezika. U programu su sudjelovali učenici manjinskih jezika u dopunskoj nastavi u osnovnim i srednjim školama po modelu B i C Ministarstva obrazovanja i znanosti.

oznorTO