U organizaciji Savjeta za nacionalne manjine RH i vladinog Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u Osijeku je 6. srpnja održan seminar na temu „Mediji i nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj – Zaštita manjina i uloga medija u demokratizaciji hrvatskog društva „.

Seminar na kojem su sudjelovali predstavnici manjinskih institucija te manjinskih medija kao i medija koji prate problematiku nacionalnih manjina otvorili su predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer, ravnatelj vladinog Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Alen Tahiri te saborski zastupnik mađarske nacionalne manjine Robert Jankovics. Pozdravne riječi uputili su i predstavnici grada Osijeka te Osječko-baranjske županije.

Uvodna izlaganja na seminaru su održali predsjednik Savjeta za nacionalne manjine RH Aleksandar Tolnauer na temu „ Zastupljenost nacionalnih manjina u programima HRT-a “, Dr.sc. Siniša Tatalović , profesor na fakultetu Političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu na temu „ Ostvarivanje prava nacionalnih manjina i sudjelovanje u procesu odlučivanja „ , Vladimir Ham , potpredsjednik Savjeta za nacionalne manjine RH na temu „ Uloga manjinskih medija u informiranju pripadnika nacionalnih manjina „ te Jasna Vaniček- Fila , ravnateljica Uprave za medije i razvoj kulturnih i kreativnih industrija u Ministarstvu kulture i medija koja je govorila o značaju medija u promicanju različitosti i i razvijanju kulture dijaloga u društvu.

Na seminaru su također izlagali i predstavnici Hrvatske radiotelevizije (emisija „Prizma“ i „Multikultura“), Vijeća za elektroničke medije i drugi.

Kroz izlaganja i raspravu iznesene su analize problema zastupljenosti nacionalnih manjina u medijima te posebno razlozi nedovoljne zastupljenosti nacionalnih manjina u javnim medijima.

Dan prije održavanja seminara, u ponedjeljak 5. srpnja, predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandara Tolnauer i ravnatelj vladinog Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Alen Tahiri su održali radni sastanak s predsjednicima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina grada Osijeka na kojem se raspravljalo o daljnjem unapređenju rada ovih važnih manjinskih institucija.