S obzirom na to da dijelu članova Savjeta za nacionalne manjine u travnju 2023. godine prestaje mandat, Vlada Republike Hrvatske objavila je Poziv za predlaganje kandidata za imenovanje članova Savjeta za nacionalne manjine vijećima nacionalnih manjina te udrugama i drugim organizacijama manjina, vjerskim zajednicama, pravnim osobama i građanima pripadnicima nacionalnih manjina da predlože svoje kandidate za imenovanje članova Savjeta za nacionalne manjine.

Poziv je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 18, od 15. veljače 2023. godine te u Jutarnjem listu, Večernjem listu, Slobodnoj Dalmaciji, Novom listu, Glasu Slavonije i Glasu Istre.