>> zakljuceno

URBROJ: 50438/04-21-02

 Zagreb, 12. srpnja 2021.

 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

 URED PREDSJEDNIKA

 n/r predsjedniku Vlade mr. sc. Andreju Plenkoviću

Poštovani predsjedniče Vlade Republike Hrvatske,

Savjet za nacionalne manjine u suradnji sa Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske organizirao je 6. srpnja 2021. u Gradu Osijeku seminar Mediji i nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj – Zaštita manjina i uloga medija u demokratizaciji hrvatskog društva.

Na seminaru su izlagali predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer, zamjenik župana Osječko-baranjske županije mr. sc. Radomir Čvarković, ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske Alen Tahiri, zastupnik Hrvatskog sabora Robert Jankovics, potpredsjednik Savjeta Vladimir Ham, ravnateljica Uprave za medije i razvoj kulturnih i kreativnih industrija Ministarstva kulture i medija Jasna Vaniček-Fila, članica Vijeća za elektroničke medije Katja Kušec, te profesor na fakultetu Političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu dr.  sc. Siniša Tatalović.

Od predstavnika medija sudionicima su se obratili urednica Multinacionalnog magazina Prizma Hrvatske radiotelevizije Đurđica Čočić i urednik HRT —Radio Osijek Davor Lončarić.

Kroz izlaganja i raspravu iznesene su analize uloge medija u promicanju različitosti i razvijanju kulture dijaloga u društvu, uloge manjinskih medija u informiranju pripadnika nacionalnih manjina, te posebno problema zastupljenosti nacionalnih manjina u programima Hrvatske radiotelevizije.

Glavni naglasak stavljen je na izvješća Hrvatske radiotelevizije o proizvedenim, suproizvedenim i objavljenim programima namijenjenim informiranju pripadnika nacionalnih manjina u 2019. i 2020. godini iz kojih je razvidno stanje nepovoljno za ostvarivanje prava na pristup javnim medijima s obzirom na to da je tv program još uvijek daleko od adekvatne zastupljenosti nacionalnih manjina u svojem programu.

Tako je Hrvatska televizija u 2019. godini objavila 5673 minute i 13 sekundi sadržaja namijenjenog pripadnicima manjina odnosno 1.079% od ukupno emitiranog programa što u odnosu na 2018. godinu čini minimalan porast od 1,054%.

U 2020. godini objavila je 5494 minute i 14 sekundi sadržaja namijenjenog pripadnicima manjina odnosno 1.045% od ukupno emitiranog programa što predstavlja očigledan pad zastupljenosti u odnosu na 2019. godinu.

Kako u pogledu zastupljenosti u cjelokupnom programu javnog medijskog servisa, tako i pogledu realizacije programa na jezicima nacionalnih manjina, izvješća ne korespondiraju s Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, Zakonom o Hrvatskoj radioteleviziji, Ugovorom Hrvatske radiotelevizije s Vladom Republike Hrvatske za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2022., kao i preporukama Odbora ministara Vijeća Europe u svezi primjene Europske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima u RH.

Kao što Savjet za nacionalne manjine i Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske godinama ustrajavaju na poticanju edukacije uredničkog i novinarskog kadra, tako je i na seminaru istaknuta presudna važnost objektivnijeg informiranja javnosti, jačanja profesionalizma te postizanja viših standarda medijskog djelovanja u cilju senzibiliziranja javnosti o negativnim posljedicama govora mržnje i širenja stereotipa i predrasuda.

Emitirani sadržaj ne uspijeva privući pozornost opće populacije kako zbog opadanja kvalitete priloga zbog činjenice da je na proizvodnji emisija uposlen manjak novinarskog kadra, opadanja novinarskih standarda, etike i profesionalizma, tako i zbog isticanja manjinske populacije kroz negativne i senzacionalističke priloge dok je premalo mogućnosti da predstavnici manjina na takve istupe odgovore.

Slijedom navedenoga, nakon izlaganja i provedene rasprave, sudionici seminara donijeli su sljedeće zaključke:

  1. Zbog nedovoljne zastupljenosti programa namijenjenog pripadnicima nacionalnih manjina u cjelokupnom programu Hrvatske radiotelevizije u 2019. i 2020. godini nije ostvareno pravo nacionalnih manjina na pristup javnim medijima u obimu koji im je zajamčen Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, Zakonom o Hrvatskoj radioteleviziji i Ugovorom Hrvatske radiotelevizije s Vladom Republike Hrvatske.
  2. Neophodna je intenzivnija suradnja Savjeta za nacionalne manjine, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, manjinskih institucija i manjinskih medija s Ravnateljstvom i Programskim vijećem Hrvatske radiotelevizije u cilju unaprjeđivanja sadržaja i udjela u cjelokupnom programu programa namijenjenih nacionalnim manjinama, emitiranja i proizvodnje programa na jezicima nacionalnih manjina, te rješavanja problema izostanka edukacije novinarskog kadra koji se bavi manjinskim pitanjima.

 

Sa osobitim poštovanjem,

RAVNATELJ UREDA ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA REPUBLIKE HRVATSKE

Alen Tahiri, univ. spec. pol.

PREDSJEDNIKA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE VLADE RUPUBLIKE HRVATSKE

Aleksandar Tolnauer

 

Dostaviti:

  • Naslovu
  • Vlada Republike Hrvatske, n/r Borisu Miloševiću, dipl. iur., potpredsjedniku Vlade za društvene djelatnosti i ljudska prava
  • Ministarstvo kulture i medija, n/r ministrici sc. Nini Obuljen Koržinek, na znanje

–       Hrvatski sabor, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, n/r predsjedniku prof. dr. sc. Miloradu Pupovcu, na znanje

  • Hrvatski sabor, Klub zastupnika nacionalnih manjina, n/r predsjedniku Vladimiru Bileku, na znanje

–       Hrvatski sabor, Odbor za informiranje, informatizaciju i medije, n/r predsjednici Nataliji Martinčević, na znanje

  • Hrvatska radiotelevizija, n/r v.d. glavnog ravnatelja Renata Kunića, na znanje
  • Hrvatska radiotelevizija, Programsko vijeće, n/r predsjedniku Zdravku Kedži, na znanje
  • Agencija za elektroničke medije, n/r ravnatelja Josipa Popovca, na znanje
  • pismohrani, ovdje.