REPUBLIKA HRVATSKA Savjet za nacionalne manjine

Klasa: 402-08/22-05/05 Urbroj: 50438/02-22-01 Zagreb, 28. prosinca 2022.g.

SVIM UDRUGAMA I USTANOVAMA NACIONALNIH MANJINA – svima –

Predmet: 2022.

OBAVIJEST I UPUTE O PODNOŠENJU GODIŠNJIH IZVJEŠTAJA za

Sa izvještajnim razdobljem od 01.10. do 31.12.2022. (IV KVARTAL)

Poštovani-a !

Svi korisnici Državnog proračuna – udruge i ustanove nacionalnih manjina koji se sufinanciraju preko Savjeta za nacionalne manjine, moraju dostaviti godišnje izvješće prema Zakonu o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08) i prema KRITERIJIMA FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA I METODOLOGIJI PRAĆENJA I VREDNOVANJA PROVEDBE FINANCIRANIH PROGRAMA ( „Narodne Novine“ br. 105/16 ) I DOPUNA KRITERIJA FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA I METODOLOGIJE PRAĆENJA I VREDNOVANJA PROVEDBE FINANCIRANIH PROGRAMA („Narodne Novine“ br. 81/20), a sukladno usvojenoj Odluci Savjeta za Nacionalne manjine o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu za financiranje programa udruga i ustanova nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 48/22) i na temelju sklopljenih Ugovora o financijskoj potpori programa udruga i ustanova iz sredstava Državnog proračuna za 2022 godinu.

Aplikacija za prijavu godišnjeg izvještaja nalazi se na službenim internetskim stranicama https://savjet.nacionalne-manjine.info

Predaja godišnjih izvještaja obavljaju se putem elektronske aplikacije objavljene na internetskim stranicama Savjeta za nacionalne manjine isključivo sa kodom koji je udruga dobila prilikom prijave programa i to za (opći obavezni podaci) OOP obrazac za 2022.god.

https://savjet.nacionalne-manjine.info koja će biti otvorena od 3. siječnja 2023.

Potvrdu predaje godišnjeg izvještaja iz elektronske aplikacije sa potpisom odgovorne osobe za zastupanje i izjavom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da su upisani podaci u aplikaciji istiniti treba poslati sa povratnicom na adresu:

Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske, Zagreb, Mesnička 23. SA NAZNAKOM „GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 2022.“

– Rok za podnošenje godišnjeg izvještaja je do 31. siječnja 2023. godine.

– NAPOMENA: UKOLIKO UDRUGA, SAVEZ/ZAJEDNICA NACIONALNIH MANJINA UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ NE DOSTAVI SVE OBAVEZNE I ISPRAVNE PRILOGE U

– 1 –

PDF FORMATU SMATRAT ĆE SE DA NISU IZVRŠILE SVOJU OBAVEZU SUKLADNO KRITERIJIMA I POTPISANOM UGOVORU

– GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ĆE SE PREDAVATI ISKLJUČIVO PREKO INTERNETSKE APLIKACIJE (SAVJET NEĆE BITI U MOGUĆNOSTI PRIZNATI DOSTAVLJANJE IZVJEŠTAJA U PAPIRNATOM OBLIKU)

Za godišnje izvješće o radu i utrošku sredstava popunjavaju sve udruge i ustanove nacionalnih manjina sufinanciranih preko Savjeta za nacionalne manjine : opći obrazac FG-1, a obrasce IR-2 do IR-7 prema Odluci o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu („Narodne novine“ broj 48/22).

Prije predaje godišnjeg izvještaja putem internetske aplikacije treba pripremiti u PDF formatu slijedeće dokumente kao obavezne priloge za razdoblje od 01.10.2022. do 31.12.2022.:

 1. PRESLIKE RAČUNA PO VRSTAMA TROŠKOVA SA SPECIFIKACIJOM
  • INDIREKTNI TROŠKOVI
  • DIREKTNI TROŠKOVI
 2. PREGLED PROMETA PO RAČUNU OD 1.10.2022. DO 31.12.2022. (BANKOVNI IZVODI ILI ZBIRNI PREGLED PROMETA – PRIZNAT ĆE SE SAMO DOKUMENTI IZDANI OD STRANE BANKE).

  U SLUČAJU DA SU SE U 2023.god. VRŠILE ISPLATE ZA RAČUNE IZDANE U PROSINCU 2022.god. – TREBA DOSTAVITI PREGLED PROMETA DO DATUMA ZADNJE PROMJENE NA ŽIRO RAČUNU.

 3. UKOLIKO JE BILO PROMETA U GOTOVINI KNJIGU BLAGAJNE SA UPLATNICAMA I ISPLATNICAMA (KNJIGU BLAGAJNE TREBA VODITI POSEBNO ZA RAČUN OTVOREN ZA POTREBE SAVJETA, ZBIRNA KNJIGA BLAGAJNE NEĆE SE PRIZNATI ZA SREDSTVA UPLAĆENA PREKO SAVJETA)
 4. ZA OBRASCE IR-4 i IR-5 OBAVEZNI PRILOZI PLAKATI, POZIVNICE, FOTOGRAFIJE, NOVINSKA IZVJEŠĆA. FOTOGRAFIJE TREBAJU BITI PRILOŽENE PO JEDNA ZA SVAKOG IZVOĐAČA-UDRUGE/SEKCIJE + JEDNA GDJE SE VIDE POSJETITELJI-GLEDATELJI, POŽELJNO JE PRILOŽITI SKUPNU FOTOGRAFIJA SA SVIM IZVOĐAČIMA. (u naslovu navesti mjesto, naziv manifestacije i datum)
 5. PLATNE LISTE I SPECIFIKACIJE ISPLATA PLAĆA + JOPPD obrazac
 6. UGOVORI O DJELU, UGOVORI O AUTORSKIM HONORARIMA, UGOVORI O RADU NA ODREĐENO I NEODREĐENO VRIJEME, UGOVORI O NAJMU PROSTORA I OPREME + JOPPD obrazac
 7. PUTNI NALOZI ZA PRIJEVOZ OSOBNIM VOZILOM + JOPPD obrazac
 8. Kod obrazaca za amaterizam IR-4 treba ispuniti pojedinačno do 5 nastupa, a za sve ostale nastupe priložiti zbirni obrazaca u PDF FORMATU koji se mogu pronaći na internetskoj stranici Savjeta.
 9. U FK – FINANCIJSKOM OBRASCU U TROŠKOVE ZA INDIREKTNE TROŠKOVE U POLJU OSTALO + TROŠKOVI PREMA DOPUNI KRITERIJA OD 80% PRILAŽU SE RAČUNI PREMA DOPUNI I ZBIRNO ISKAZUJU ZAJEDNO SA OSTALIM TROŠKOVIMA

Napomena :

Preslike računa, izvoda, blagajne, ugovora, uplatnica, isplatnica, putnih računa i ostala dokumentacija predaje se na isti način kao i polugodišnje i kvartalno izvješće, s time da se u godišnjem izvještaju neće iznova tražiti dokumentacija i prilozi koja se dostavljaju za kvartalne i polugodišnje izvještaje putem aplikacije. PDF prilozi moraju biti uređeni na taj način da kada se vrši skeniranje istih da se pohranjuju u jedan fail (multipage) ili na način da se putem OCR programa naknadno urede da dokument u sebi ima više stranica.

– 2 –

Obavještavamo udruge i ustanove nac.manjina da se knjiga blagajne mora posebno voditi za otvoren račun IBAN za potrebe Savjeta ukoliko se vrše isplate i uplate u gotovini, a koji su vezani za odobrene programe kulturne autonomije.

Pozajmice su dozvoljene na IBAN-račun koji je otvoren samo za potrebe Savjeta i u tom slučaju povrat pozajmice se treba izvršiti u kalendarskoj godini uz obrazloženje, obrnuto nije dozvoljeno sa IBAN-a koji se koristi za uplate sredstva iz državnog proračuna preko Savjeta vršiti pozajmice proračunskih sredstava na druge račune udruge ili drugih pravnih i fizičkih osoba.

Prilikom dostavljanja knjiga i časopisa sukladno članku 14. KRITERIJA FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA I METODOLOGIJE PRAĆENJA I VREDNOVANJA PROVEDBE FINANCIRANIH PROGRAMA („Narodne Novine“ br. 105/16 ), udruge i ustanove nac.manjina moraju dostaviti dopis da sukladno potpisanom ugovoru i navedenom članku dostavljaju primjerke knjiga ili časopisa kako bi se isti mogao evidentirati i urudžbirati u protivnom ih Savjet neće moći priznati kao dokaz da je obaveza izvršena.

Za razliku od polugodišnjeg i kvartalnog izvještaja, godišnji izvještaj ima rubrike za ukupne troškove prema vrstama za cijelu 2022. godinu koja se trebaju zbrojiti i popuniti bez dodavanja priloga.

 • Preporučamo korištenje modernijih pretraživača (Edge, Chrome, Firefox, Safari) nikako Internet Explorer koji je zastario i aplikacija neće raditi na ispravan način.
 • Nakon prijave bit će Vam poslan e-mail s potvrdom prijave izvješća i kodom
 • Ukoliko ne dobijete potvrdu prijave e-mailom, provjerite SPAM folder ili ste upisali neispravnu email adresu
 • Potvrdu prijave godišnjeg izvještaja FG dužni ste isprintati i poslati sa povratnicom na adresu Savjeta za nacionalne manjine
 • Svi privitci trebaju biti u PDF formatu, veličine do 10MB (dodavanje privitaka biti će onemogućeno ukoliko je u specifikaciji zbirni iznos prema vrsti troškova 0,00 ili nije zbrojen i upisan zbirni zbroj računa u privitcima)
 • Ukoliko imate problema s prijavom, obratite se na e-mail savjeta
 • Iz razloga što je aplikacija od ove godine unapređena moguće je očekivati usporeniji rad kod starijih računala i internetskih veza/modema.
 • Skrećemo pažnju da se obrasci mogu privremeno spremiti odnosno ne mora se isti dan poslati, tek kad se odabere opcija zaključaj i predaj više se ne može vršiti korekcija tj. nadopuna. U slučaju da se naknadno uočilo da su potrebne korekcije, možete poslati kod obrasca putem maila i zatražiti da Vam se otključa obrazac.

Napomena : budući da su proglašene posebne mjere za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u obrazloženju treba navesti u programu amaterizma koji nastupi su otkazani i koliko je proba izostalo, a u programu manifestacija navesti koje su otkazane, a za koje će se tražiti prenamjena odnosno dopuštenje za održavanje u nekom drugom terminu ako je to moguće s obzirom na svrhu i tip manifestacije.

 • Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine će tijekom 2023. godine provoditi terenske izvide rada udruga prema godišnjem planu izvida.
 • U slučaju da se kod pregleda izvješća uoče nepravilnosti o tome će izvijestiti Ministarstvo financija – Sektor za proračunski nadzor.

– 3 –

Udruge i ustanove nacionalnih manjina koje ne dostave godišnje izvješće o radu i utrošku sredstava u roku i ne pridržavaju se propisanog načina izvještavanja prema KRITERIJIMA FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA I METODOLOGIJI PRAĆENJA I VREDNOVANJA PROVEDBE FINANCIRANIH PROGRAMA ( „Narodne Novine“ br. 105/16 i 81/20 ) i dostavljaju nesistematiziranu i nepotpunu dokumentaciju smatrat će se da nije ispunila svoje obaveze i prema Zakonu o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08) tražit će se povrat sredstava i gube mogućnost da se financiraju putem Savjet za nacionalne manjine sukladno KRITERIJIMA FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA I METODOLOGIJI PRAĆENJA I VREDNOVANJA PROVEDBE FINANCIRANIH PROGRAMA ( „Narodne Novine“ br. 105/16 ) I DOPUNI KRITERIJA FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA I METODOLOGIJE PRAĆENJA I VREDNOVANJA PROVEDBE FINANCIRANIH PROGRAMA („Narodne Novine“ br. 81/20)

S poštovanjem,
PREDSJEDNIK SAVJETA Aleksandar Tolnauer v.r.

OBAVIJEST I UPUTE O PODNOŠENJU GODIŠNJIH IZVJEŠTAJA ZA 2022.