Godišnji plan rada Stručne službe Savjeta za nacionalne manjine za 2024. godinu