Pravilnik o bodovnoj listi za vrednovanje programa kulturne autonomije nacionalnih manjina prijavljenih na javni poziv Savjeta za nacionalne manjine

Godišnji plan terenskih izvida i kontrola Savjeta za nacionalne manjine za 2020. godinu

Godišnji plan rada Stručne službe Savjeta za nacionalne manjine za 2020. godinu