Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer sazvao je 9. veljače 2023. godine 101. telefonsku sjednicu Savjeta.

Članovi Savjeta su većinom glasova uz predloženi Dnevni red usvojili i Zapisnik 100. sjednice Savjeta. Donesen je Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2023. godinu.

Razmotrene su informacije o prijedlozima programa pristiglih na Javni poziv udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za predlaganje programa za ostvarivanje kulturne autonomije iz područja informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija, programa koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora, koji će se sufinancirati sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2023. godini.

Na Javni poziv za 2023. godinu ukupno je izvršeno prijava po programima kulturne autonomije kako slijedi:

–     informiranje: 74 programa –      izdavaštvo: 82 programa

–     kulturni amaterizam: 462 programa

–     kulturne manifestacije: 603 programa

Udruge i ustanove 20 nacionalnih manjina predložile su za ostvarivanje programa kulturne autonomije dodjelu sredstava za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 9.807.963,68 eura (73.898.102,32 kuna) što u odnosu na 2022. godinu kada je bilo zatraženo 8.350.828,13 eura (62.919.314,54 kuna), predstavlja povećanje od 17,4 %.

U Državnom proračunu, u okviru aktivnosti Stručne službe Savjeta za nacionalne manjine, planirane su i osigurane tekuće donacije za sufinanciranje programa kulturne autonomije u 2023. godini u iznosu od 7.764.846,00 eura (odnosno 58.504.232,19 kuna), što je 20,62% više nego u 2022. godini kada je odobreno 6.437.616,96 eura (odnosno 48.504.225,00 kuna).