Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Tibor Varga sa suradnicima primio je 15. travnja 2024. u posjet predstavnike Organizacije za europsku sigurnost i suradnju na čelu s voditeljicom Misije za procjenu izbora veleposlanicom Urzulom Gacek.

Sastanku su sa strane OESS-a prisustvovali i Daniela Bottigelli, analitičarka za politička pitanja i Jasmin Mahmic, asistent u Uredu za politička pitanja.

Predsjednik Savjeta upoznao je predstavnike OESS-a sa ulogom i sastavom Savjeta za nacionalne manjine i pozitivnim pomacima u ostvarivanju prava na kulturnu autonomiju kroz sufinanciranje programa kulturne autonomije udruga i ustanova manjina.

Tijekom posjeta razgovaralo se o izborima zastupnika u Hrvatski sabor u XII. izbornoj jedinici: o predlaganju kandidata za zastupnike nacionalnih manjina, prikupljanja potpisa birača za predlaganje kandidata, broju kandidata koji za izbor u Hrvatski sabor predlažu pojedine nacionalne manjine u kontekstu participacije pripadnika manjina u ukupnom stanovništvu Republike Hrvatske te o brojnim drugim pitanjima.

Predsjednik Savjeta upoznao je predstavnike OESS-a sa manjkavostima u provedbi izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina te kao važno područje djelovanja ovog saziva Savjeta naglasio jačanje njihovih nadležnosti koje su sada savjetodavnog karaktera u pravcu ravnopravnog čimbenika u odlučivanju o manjinskim pitanjima u lokalnim sredinama.

Dogovorena je daljnja suradnja Savjeta za nacionalne manjine s Misijom za procjenu izbora Organizacije za europsku sigurnost i suradnju.