KONAČNI FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU

Proračun 2024.

Polugodišnje izvršenje proračuna za 2023. godinu

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU